Om Stress

Stress har blivit det största folkhälsoproblemet i vår tid. Den konstanta pressen som associeras med att leva i dagens höga tempo har resulterat i att nästan alla lider av för mycket stress. Stress är hjärnans och kroppens sätt att reagera på press. Själva stressreaktionen är en nedärvd funktion som hjälpt oss att överleva under årtusenden.

 

Det är den pressen och spänningen vi upplever i de små vardagsbekymren - som rusningstrafik, relationsproblem och t ex för många e-mail - som verkligen skadar. Vi ser på externa händelser som källorna till stress, men stress skapas egentligen av våra känslomässiga reaktioner till händelser.

 

Faktum är att man inte kan eliminera stress från sitt liv, men du kan lära dig hantera det och rätta till skadorna det orsakar. Dessutom bekräftar en stor mängd forskning att våra tankar och känslor har en dynamisk effekt på vår hälsa och vitalitet.

 

Känslor som frustration, osäkerhet och nedstämdhet är stressframkallande och förhindrar optimal hälsa. Positiva känslor som uppskattning, omsorg och kärlek inte bara känns bra utan bidrar till bättre hälsa, prestation och välmående. HeartMath erbjuder en ny vetenskapligt validerad syn på psykologi och fysiologi som ger en effektiv och innovativ metod för hälsosamt och tillfredställt liv.

Genom att lära dig leva mer genom hjärtat kan du sänka din stressnivå, bli mer medveten, motståndskraftig och stärka dig i att leva livet fullt ut.

 

De tekniker, koncept och teknologier som innefattas av HeartMathsystemet

ger dig förmågan att uppnå emotionell balans, klarhet i tanken och förbättrad hälsa.