Koncept för företag

Vi hjälper ditt företag att hålla dina medarbetare i balans och klara ett högt tempo med mycket förändring så att de orkar prestera i längden och samtidigt må bra .

HeartMaths koncept bygger på fyra delar som anpassas efter ditt behov.

Upplägget är på 6-8 veckor med handledning, självstudier, mätning före, under och efter processen. Uppföljning sker alltid 6 månader efter processens gång.

Vill du veta mer?

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte.

Handledning

Beroende på ditt konceptval så träffar du en handledare själv och/eller i grupp genom webinar eller fysiska möten för att stödja din förändring mot dina uppsatta mål.

 

 

 

PPI e-learning självhjälpverktyg

Online följer du din utveckling, repeterar tekniker, fördjupar kunskap och får extra coaching. Du kan här enkelt se dina framgångar vecka för vecka under processens gång.

 

Biofeedback

Med ditt biofeedbackverktyg emWave2 tränar du upp ditt tillstånd när du återhämtar och presterar som bäst. Verktyget ger dig omgående feeback i realtid om ditt tillstånd.

 

Mätning av nuläge och resultat

Vi mäter gruppen och individens nuläge och resultat med PQA-test (frågeformulär), HRV (Variation i hjärtrytmen) samt temperaturmätningar varje vecka. Du följer dina mätvärden hur din kropps inre tillstånd påverkas under processen.

Individ Optimal

 • 4 x 1 tim individuell handledning

 • 4 x 1 tim teamhandledning via webinar eller fysiska möten

 • 1s t emWave2 biofeedback
 • 1 PPI e-learning

 • Mätning PQA, HRV, TEMP

Grupp Optimal

 • 7 x 1 tim teamhandledning via webinar eller fysiska möten

 • 1s t emWave2 biofeedback
 • 1 PPI e-learning

 • Mätning PQA, HRV, TEMP

 

 

Grupp Bas

 • 4 x 1 tim teamhandledning via webinar eller fysiska möten

 • 1s t emWave2 biofeedback
 • 1 PPI e-learning

 • Mätning PQA, HRV, TEMP