Andningträning

Relaxator Relaxator

Andningen har en central roll i att skapa balans i kroppen.

När vi är stressade tenderar andningen att bli grund och stannar uppe i bröstet. Detta leder till minskad syresättning och sämre hälsa.

 

Många människor andas på fel sätt. Det enda sättet för lungorna att expandera på är nedåt. Vi behöver då ta hjälp av diafragman.
Vid inandning ska magen åka ut och vid utandning trycker vi in magen för att tömma lungorna.

 

För att träna upp dina andningsmuskler rekommenderar jag en relaxtor.

 

Förlängd utandning ökar avslappningen.

När du andas genom Relaxatorn förlänger du utandningen, vilket får din kropp att slappna av. Inandning är en aktiv process där bland annat pulsen stiger, medan utandning är en passiv process kopplat till avslappning och där pulsen sjunker. Ökad avslappning gör att du upplever mindre stress och mer harmoni. När din kropp är mer avslappnad fungerar du bättre och kan åstadkomma mer med mindre ansträngning.

Träning av mag- och andningsmuskler.

Genom att andas ut genom ett motstånd tränar du upp dina mag- och andningsmuskler.

Luften hamnar nere i mellangärdet.

Relaxatorn stimulerar diafragman att jobba som den ska. Diafragman är vår viktigaste andningsmuskel och en bra diafragma-andning gör att inandningsluften i större utsträckning hamnar nere i mellangärdet, vilket är önskvärt då bl a syreupptaget blir effektivare.

 

Hjälper dig ta kontroll över din andning.

Många av oss upplever för mycket stress i våra liv, vilket leder till en stressad andning. En ond cirkel etableras när långvarig stress permanent förändrar vårt sätt att andas. Vi andas ca 25 000 gånger per dag och när våra andetag är stressade tolkar hjärnan det som att fara hotar och kroppens kamp/flykt-system aktiveras vilket bl a gör att stresshormoner utsöndras och matsmältning och immunförsvar går ned på sparlåga. Relaxatorn hjälper dig ta kontroll över din andning, bryta den onda stresscirkeln och återfå en optimal andning som är rytmisk och harmonisk.

 

Mer info om medveten andning hittar du här