Maria som coach

Min övertygelse är att vi alla har svaren inom oss men att vi ibland behöver hjälp att hitta dem.

 

Jag är certifierad NLP-trainer, diplomerad ICF-coach och licencierad HeartMathhandledare. Jag hjälper dig att definiera ditt mål och skapa medvetenhet kring vad du behöver göra och vad som hindrar dig för att nå dit du vill. 

 

Under våra samtal är jag helt fokuserad på dig och ditt välmående. Jag kommer med mitt engagemang och omtanke att stötta, peppa och försöka inspirera men jag kommer också att utmana, ifrågasätta och driva på, allt i den takt som är lämplig för dig.

 

Jag ansvarar för att uppdraget genomförs på ett professionellt sätt med iakttagande av branschens etiska föreskrifter. Jag är som coach skyldig att vidarebefordra en utövare som behöver annan specialistkunskap än coaching för sitt tillstånd/situation.

 

Under vår samtalstid kommer jag själv att bli coachad av en professionell coach.